ท่านสามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM ตามช่องทางเหล่านี้

ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
สาขา
ธนาคารทหารไทย
ยุพา  ชาญเจริญลาภ 414-2-66117-4 แม่สอด
ธนาคารกสิกรไทย
ทรงพล  ชาญเจริญลาภ 212-2-45396-3 แม่สอด